Vi är ett 50-årigt familjeföretag som verkat i Tenhult med omnejd under namnet AB Tenhults Maskinstation. Från början var verksamheten inriktad på att hjälpa bönder runt Tenhult med jord och skördearbeten. Verksamheten har genom åren utvecklats med grävmaskiner, lastbilar, dumprar, hjulastare mm. Vi var under 90-talet ett företag med 10 anställda som utförde alla förekommande entreprenadjobb, både i egen regi men även som underleverantör till andra. I början av 90-talet startade den verksamhet i bolaget, som idag är den dominerande grenen, handel med förekommande produkter för entrepenad företag.

Från och med januari 2009 drivs bolaget vidare av svärsonen samt en av döttrarna till grundaren Gunnar Isaksson. I samband med generationsskiftet skapades ett nytt bolag, TEFAB (Tenhults försäljnings AB) som mer beskriver den verksamhet vi idag har.

 

Vår vision för framtiden är att vara, samt än mer utveckla oss som en leverantör och aktad partner både för små och stora entreprenad företag, samt de som har behov av våra produkter.