Det är viktigt att man har ett bra fungerande avlopp. Ett dåligt avlopp kan innebära risk för förorening av dricksvatten eller ytvatten som människor och djur kan komma i kontakt med. Det är givetvis inte heller bra för miljön att dåligt renat avloppsvatten släpps ut.

 

Vi saluför kompletta avloppsanläggningar, infiltrationer, reningsverk, samt tillbehör för avlopp, avloppsrör, avloppspumpar, delar, brunnar mm.

Följande fabrikat har vi alltid på lager PIPELIFE, FANN, BIOROCK, MYRESJÖ.

Vi tillverkar även mycket olika specialanpassade produkter till situationer då verkligheten inte stämmer med teorin.

Vi saluför ersättningslock, lätta brunnslock, plastlock, betäckning  till din befintliga trekammarbrunn/slamavskiljare i betong, du tar bara bort ditt gamla brunnslock samt sätter dit ett nytt godkänt lock i plast eller stål, givetvis är detta låsbart.

 

Mia lätt 580/670 Tät, Låsarmar

 

Monteringsanvisning