Vid nyanläggning och restaurering av dammar behövs ofta ett reglerbart utlopp. Vi saluför, tillverkar och lagerhåller munkar för reglering av vatten nivåer i dammar.

Vi har även dammduk i rullar eller på löpmeter