För att leda bort vatten görs en dränering. Grundvatten, vatten från regn och snö som inte leds bort från byggnader kan skapa problem. Markfukten kan föras över till känsliga byggnadsdelar och orsaka fuktskador på lång sikt. För att leda bort vatten krävs en väl genomförd dränering.

Vi säljer bland annat Jackon och Isodrän dräneringsskivor, som är två av de bästa skivorna på svenska marknaden. Stor dräneringskapacitet och hög värmeisoleringsförmåga är några saker som kännetecknar dem.