Att elda med pellets är både ekonomiskt och klimatsmart. Vi säljer 6 och 8 mm pellets som kommer från svensk råvara. Den största delen av råvaran kommer från SCAs egna skogar och sågverk i mellannorrland. SCA har kontroll på råvaran från planta till pellets för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.

 

Pellets är en av de energikällor som ger en högst marginell påverkan på växhuseffekten. Det är ett inhemskt, förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp och inte tillför ny koldioxid till atmosfären. Ett smart val med andra ord.

 

Vi kan erbjuda dig mer värme för pengarna med långsiktiga fastprisavtal och garanterat energiinnehåll. Vi finns nära dig och kan ordna hemleverans.