Först när miljön, kvalitén på jobbet och dess ingående komponenter tillgodoser intressenternas krav, är vi nöjda.