Vi är ett företag som värdesätter hantering av vår miljö högt. Vi har under årtionden tillbaka dränerat, avvattnat, byggt dammar, hanterat avlopp från industri och enskilda hus, byggt vägar, anlagt planer och grunder, både inom tätbebyggt område och ute i skog och mark. Vi har alltid gjort detta med den sensate tekniken och har som policy att det är först när miljön, kvaliten på jobbet och dess ingående komponenter tillgodoser de inblandade interessenternas krav, som vi är nöjda.