Vi saluför kompletta avloppsanläggningar, trekammarbrunnar, infiltrationer, reningsverk, pumpstationer, dagvattenbrunnar samt alla tillbehör för avlopp, avloppsrör, avloppspumpar, delar, brunnar mm.

 

Vi saluför ersättningslock, lätta brunnslock, plastlock, betäckning  till din befintliga trekammarbrunn/slamavskiljare i betong, du tar bara bort ditt gamla brunnslock samt sätter dit ett nytt godkänt lock i plast eller stål, givetvis är detta låsbart.