Vi säljer det mesta inom vårt område även i betong och cement.

Brunnsringar, koner, slamavskiljare, brunnslock och betäckningar för cementbrunnar.

 

Mia lätt 580/670 Tät, Låsarmar

 

Monteringsanvisning